FUNERAL GENERATOR

Een speculatief project over een alternatief voor het organiseren van een begrafenis.

 

Na het overlijden van een geliefde ben je vrijwel meteen bezig met het organiseren van de uitvaart . Je wilt het zo goed mogelijk doen in ere van de overledenen maar het is niet altijd duidelijk wat diegenen gewild zou hebben. Of je wilt liever rouwen zonder de stress van het uitkiezen van een boeket.  De funeral generator doet dit voor je. Het zoekt door de internet geschiedenis van de overledenen naar zijn of haar favoriete kleur of liedje en gebruikt dit om de uitvaart te organiseren.

 

In samenwerking met Myrthe Rosema.

www.myrtherosema.nl

A speculative project about an alternative to organizing a funeral.

 

After the death of a loved one, you are almost immediately involved in organizing the funeral. You want to do the best you can in honour of the deceased, but it is not always clear what those would have wanted. Or you prefer to grieve without the stress of choosing a bouquet. The funeral generator does this for you. It searches the internet history of the deceased for their favourite colour or song and uses this to organize the funeral.

 

In collaboration with Myrthe Rosema.

www.myrtherosema.nl

FUTURE OF THE PAST

Future of the past is gebaseerd op een voorspelling van de toekomst gemaakt in ons verleden. Ik werd geïnspireerd door verschillende tekeningen uit 1900 over hoe het jaar 2000 er uit zou zien. Sinds we 2000 al hebben meegemaakt en weten hoe het eruit ziet veranderen deze beelden van een toekomst visie naar een grappige weergave van de fantasieën van het verleden.

 

Aangezien de dit in opdracht was van Ecco Leer. Lag de focus op het creëren van een leer look. Ik heb de print lijnen en kleuren gebruikt van de tekeningen om een nieuwe textuur te creëren. De wereld afgebeeld op de tekeningen diende als inspiratie voor de vorm van de schoen.

Future of the past is about a prediction of the future made in our past. I was inspired by several drawings that were made in 1900 about the year 2000 would be. Since we already lived through the year 2000 and know what it looks like we can see this picture as a funny representation of the fantasies of the past.

 

As an assignment commissioned by Ecco Leather. The focus was on the leather creation. I used the print lines and colours of the drawings to create a new texture. The world depicted on the drawings served as inspiration for the form of the shoe.

HICWA

HICWA was een groeps project over water schaarste, geïnitieerd door Katja Gruijters.

Geïnspireerd door de virtuele huisdieren van de jaren 90, de Tamagotchi's, Is de HICWA een speculatief ontwerp van een technologisch huisdier dat je moet verzorgen in ruil voor vers water. De HICWA brengt een ander perspectief op hoe we naar watergebruik kijken. Want wanneer je persoonlijk en emotioneel betrokken bent met je waterbron, zal je voorzichtiger zijn in het verspillen ervan.

HICWA was a teamwork project about water scarcity, initiated by Katja Gruijters.

 

It is the speculative design of a technological pet that you need to take  care of to get fresh water in return. Inspired by the virtual pets of the 90s the Tamagotchi’s the HICWA is a reaction on the way we view water usage. The idea is that when you are personally and emotionally involved with your water source you might also think twice about wasting it.

TINY DINE-Y

Deze kleine bestek set is ideaal voor de kieskeurige eters onder ons. Moeilijk om een lepel vol te krijgen en onmogelijk een grote hap te nemen.

This tiny cutlery set is idealistic for the fussy eaters among us. Difficult to get a spoon full of and impossible to take big bites with.