VACCIN het vaccinatie spel

Mijn afstudeer project VACCIN plaatst het belang van vaccinaties en groepsimmuniteit in een educatief ontworpen kader. Ik ben gefascineerd geraakt door de complexiteit en besluiteloosheid die je voelt zodra je meer informatie probeert te krijgen over vaccinaties. De discussie over het belang en gevaar van vaccinaties bestaat al sinds de ontdekking ervan. De afgelopen jaren heeft het zich vooral gemanifesteerd op het internet. Anti-vaccinatie informatie is overal en makkelijk te vinden. Van facebook pagina’s tot websites met een overvloed aan verhalen en theorieën. Terwijl het RIVM het bij cijfers en korte teksten houdt.

Om te voorkomen dat de anti-vaccinatie een platform krijgt heb ik ervoor gekozen om niet in te gaan op de discussie, maar om de werking van de vaccinatiegraad te abstraheren. In plaats van nog meer woorden toe voegen aan de discussie wil ik het beeld van de werkelijkheid het werk laten doen. Om duidelijkheid te geven over vaccinaties en de complexiteit hiervan te kunnen bevatten had ik een vorm nodig die een duidelijk beeld over de werking van vaccinaties kon weergeven.

Om dit te kunnen omvatten ben ik gaan ontwerpen vanuit de context van een educatief spel. De mens speelt al spellen sinds de oertijd. Door te spelen leren we bijvoorbeeld samenwerken of strategisch denken. Het is een van de oudste methodes van educatie. Het vaccinatie spel is bestemd voor onderwijsdoeleinden. Om nieuwe generaties inzicht te geven over de noodzaak van vaccineren.

Het spel heeft 2 spelers: het virus en de vaccinatie. Deze 2 spelers proberen allebei op hun eigen manier het bord te veroveren door zo veel mogelijk pionnen neer te zetten. Het spelbord wordt gevuld met basis pionnen die het immuunsysteem uitbeelden. Deze pionnen kunnen geïnfecteerd of gevaccineerd worden. Het spel simuleert zo het belang van groepsimmuniteit tegen een virus. Terwijl de vaccinatie hard zijn best doet om mensen te beschermen verspreidt het virus zich naar de nog ongevaccineerde personen. Door middel van speciale speelkaarten kunnen de spelers anti-vaccinatie pionnen of immuniteit pionnen op het speelveld plaatsen, deze pionnen beïnvloeden hoe het spel verloopt door het virus en de vaccinatie te helpen of in de weg te zitten.

VACCIN the vaccination game

My exam project VACCIN places the importance of vaccinations and herd immunity in an educational designed framework.

 

The discussion about the importance and danger of vaccinations has been going on since its discovery. In recent years it has mainly manifested itself on social media. To prevent anti-vaccination from getting a platform, I chose not to focus on the discussion, but instead show the effect of vaccination coverage. In order to provide clarity about vaccinations, I needed a form that could provide an easy to understand picture of the effects of vaccinations. So I started designing from the context of an educational game. Man has been playing games since prehistoric times. By playing we learn to work together or to think strategically. It is one of the oldest methods of education. This vaccination game is there to provide new generations with an insight into the need for vaccination.

The game has 2 players: the virus and the vaccination. These 2 players both try to conquer the board by placing as many pawns as possible. The game board is filled with pawns that represent the immune system. These can be infected or vaccinated. While the vaccination works hard to protect people, the virus spreads to the still unvaccinated. With special playing cards the players can place anti-vaccination or immunity pawns on the playing field, these pawns influence how the game proceeds by helping or hindering the virus and the vaccination.